રાવણ નો વધ કરવા
તિર પર ટચ કરો👇👇👇

પંકજભાઈ ભોળાભાઈ પટેલ


તરફ થી


આપ સર્વને
દશેરા ની
હાર્દિક શુભકામના


English हिंदीઆ દશેરા માં તમામના જીવનમાંથી


ક્રોધ, લોભ, મોહ,ઇર્ષ્યા,


અણગમો, અન્યાય, અહંકાર,


જેવા દુર્ગણો દૂર થાય


એવી મારી અને મારા પરિવાર


તરફથી રામ ભગવાનને પ્રાર્થના છે
પંકજભાઈ ભોળાભાઈ પટેલ

Wishing You

Happy
Dussehra