જાદુઈ ચક્રને ટચ કરો
👇👇Priya Ahir

તરફ થી


આપ સર્વેને
સ્વતંત્રતા દિવસ ની
હાર્દિક શુભકામના


English हिंदीઅમે ગલી ગલી માં ત્રિરંગો લહેરાવીશું,


આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવને ગર્વ સાથે ઉજવીશું


આપણે સૌ સાથે મળી હર ઘર તિરંગા અભિયાનને સાકાર કરીશું


HAPPY INDEPENDENCE DAY